8-as pool

A golyók felrakása 8-as poolnál

A golyókat a háromszögbe kell betenni a játék kezdetekor. A kijelöltpontra, a homlokpontra helyezendő az első golyó és növekvő számban kell soronként egymás mellé tenni a többit, az asztal rövidebbik oldalával párhuzamosan. A golyók sorrendje tetszőleges, az alsó sorban, ahol 5 golyó van egymás mellett, a két szélsőnek kell különbözőnek lennie. A 8-as számú, fekete golyó a harmadik sorban közepén legyen található.


A kezdés eldöntése 8-as poolnál

A kezdés eldöntéséhez a két játékosnak úgynevezett tempólökést kell elvégeznie. Két egyszínű golyóval kell ezt végrehajtani. Mindkét játékos a rövidebbik oldallal párhuzamos, úgynevezett homlokvonal mögé helyezi a golyót az asztal jobb, illetve bal oldalán. Ellökik a golyót a szemközti oldalra, és onnan visszapattanva, akinek közelebb áll meg a kiindulási oldalhoz, az kezd. Más esetben pénzfeldobással vagy megegyezéssel is eldönthetik.


Fehér golyó helyzete kezdéskor 8-as poolnál

A kezdő játékos a fehér golyót a homlokvonal mögött bárhol elhelyezheti. A játék akkor kezdődik el, ha a játékos a dákóval meglöki a golyót, és az átmegy a homlokvonalon.


A belökött golyó 8-as poolnál

Akkor tekintünk egy golyót lyukba belökött golyónak, ha az szabályos, dákóval történt lökéssel került lyukba. A lyukból a játéktérre visszapattanó golyó nem belökött golyó.


A láb helyzete

Lökéskor legalább az egyik lábnak a földön kell lennie.


Lökés, ha a golyók mozognak

Ha a golyóknak teljesen meg kell álljanak, addig nem szabad lökni.


Általános szabály minden hibánál 8-as poolnál

A hibázó játékos által belökött golyót vissza kell helyezni az asztalra és a másik játékos következik.


A szabályos lökés

A lökőjátékosnak a szabályban előírt golyót el kell találnia, annak be kell esnie a lyukba, de ha nem, akkor a fehér golyónak vagy az eltalált golyónak vagy a lökéskor megmozdult bármelyik golyónak hozzá kell érnie valamelyik falhoz.


Kettős érintés és tolás

Ha a dákó végével kétszer vagy hosszan érintjük a fehér golyót, akkor ez hibának számít és az ellenfél következik kézből.


A kézből lökés magyarázata

Ha egy játékos hibát követ el, akkor az ellenfél következik, úgy nevezett kézből lökéssel. Ez annyit jelent, hogy a fehér golyót neki tetsző helyre helyezheti az asztalon és végezheti el a következőlökést (egy lökést! ha nem esik lyukba a célgolyó ).


A hibák meghatározása 8-as poolnál

A hibának a következőket nevezzük:

 • A fehér (dákóval meglökött) golyó nem a választott golyó csoportból (egyszínű vagy csíkos ) talál el golyót , vagy pedig elsőnek nem a kiválasztott golyót találja el
 • A fehér golyó ugyan elsőnek a célgolyót találja , de aztán egyik golyó sem ér falat, és nem is kerül lyukba színes golyó.
 • A fehér golyó lyukba esik.
 • A fehér golyó elhagyja az asztalt.
 • Bármelyik golyó elhagyja az asztalt.
 • A játékos lökés előtt, alatt vagy után dákóval, ruházatával vagy valamely testrészével érinti bármelyik golyót.
 • A játékos úgy próbál eltalálni egy közvetlenül a falhoz tapadó golyót, hogy ezt követően a golyó nem érint egy másik falat, vagy egyik színes golyó ( a sajátok közül ) sem kerül a lyukba, illetve a fehér golyó nem ér falat.
 • Lökés közben a játékosnak legalább egyik lába nem ér a padlóhoz.
 • A játékos tovább lök, mielőtt mindegyik golyó megállna.
 • Amennyiben a fehér golyó elsőnek egy falhoz szorosan illeszkedő színes golyót talál el, az alábbiak közül legalább az egyiket teljesíteni kell: – valamelyik golyónak lyukba kell esnie, – a fehér golyónak falat kell érintenie, – a ragadó golyónak egy másik falat is kell érintenie (tehát nem csupán le kell pattannia arról a falról, amelyhez szorosan illeszkedett a kiinduláskor ) – a célgolyónak falat kell érnie, mégpedig olyan falat, amelyhez még nem ért hozzá. Amennyiben a versenyző e feltételek egyikét sem teljesíti, hibát követ el.
 • Amennyiben a fehér golyó elsőnek egy falhoz szorosan illeszkedő színes golyót talál el, az alábbiak közül legalább az egyiket teljesíteni kell: – valamelyik golyónak lyukba kell esnie, – a fehér golyónak falat kell érintenie, – a ragadó golyónak egy másik falat is kell érintenie (tehát nem csupán le kell pattannia arról a falról, amelyhez szorosan illeszkedett a kiinduláskor ) – a célgolyónak falat kell érnie, mégpedig olyan falat, amelyhez még nem ért hozzá. Amennyiben a versenyző e feltételek egyikét sem teljesíti, hibát követ el.

A játék befejezése 8-as poolnál

Ha a játékos az összes golyót, amit lyukba kellett lőnie ( egyszínű vagy csíkos csoport ), belőtte, akkor már csak a 8-as ( fekete ) maradt vissza. Ezt az általa meghatározott lyukba kell lökni. Ha a fekete golyó másik lyukba megy vagy a feketével egyidőben a fehér is lemegy, akkor a másik játékos nyer.

Pool 8 asztal kezdéskor
Pool 8 asztal kezdéskor